قالب تزریق کلاهک

Cap injection mold

اطلاعات اولیه:

قالب تزریق کلاهک گرم دونده با کارایی بالا
اعداد حفره تا 48


جزئیات محصول

برچسب های محصول

قالب های تزریق برای درپوش های زیر موجود استمحصولات مرتبط